Kedves Érdeklődő!

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat!

Ha először jár nálunk, ismerje meg küldetésünket, tevékenységünket és munkatársainkat!
Ha járt már nálunk, esetleg résztvevőnk vagy üzletfelünk is volt már, akkor is érdemes néhány percet szánnia e rövid oldal elolvasására, mert az informatika gyors fejlődésével a távoktatás nem ugyanaz már, mint néhány évvel ezelőtt volt, ezért a mi küldetésünk és tevékenységünk is igazodott ehhez a fejlődéshez.

Küldetésünk a távoktatás kultúrájának terjesztése a közoktatásban, a felsőoktatásban, a felnőttképzésben és a cégek belső képzésében, továbbképzésében.
Küldetésünk, hogy az élethosszig tartó tanulás eszméjének megvalósulásához hozzájáruljunk az egyéni tanulási készségek, képességek távoktatással való fejlesztésével.

Főtevékenységünk: a távoktatás

Küldetésünkből következő főtevékenységünk a távoktatás, úgy is, mint tanítási-tanulási forma és úgy is, mint diszciplína. A távoktatás napjainkban új szerepet kap az elektronikus médiumokra alapozott tanulás (e-learning) fejlődésével és az élethosszig tartó tanulás igényének megjelenésével.

A modern információs és kommunikációs technikák (IKT) használatával a felnőttek tanulása egyre inkább kilép az osztálykeretekből, az iskola falai közül és ezáltal az egyéni tanulás válik jellemzővé. Mindez új tanulási környezetet eredményez. Az új tanulási környezetben új tanulási és tanítási kultúrára van szükség. Tevékenységünkkel ennek az új kultúrának a megteremtését szeretnénk elősegíteni.

A távoktatást kínáljuk távoktató kurzusok formájában közoktatási intézmények pedagógusainak, felsőoktatási, felnőttoktatási intézmények oktatóinak és cégek belső képzésében, továbbképzésében közreműködő szakembereknek.

Az élethosszig tartó tanulás eszméjének valóra váltásában fontos szerepe van a távoktatásnak, mert fejleszti az egyéni tanulási készségeket, amelyek a nem formális tanulás révén elvezetnek az informális tanuláshoz, amikor az egyén már el tudja dönteni, milyen ismeretre van szüksége, és azt önállóan el is tudja sajátítani.

Kínálatunk bővül nem formális kurzusokkal, amelyek az új tanulási kultúrára épülnek. A távoktatásban elsajátított egyéni tanulási készségeket kapcsolják össze az informatikára is épülő közösségi tanulással.

Szolgáltatások

A szolgáltatás a távoktatáshoz és más felnőttoktatáshoz kapcsolódó, önálló tevékenységi formánk, melynek keretében programfejlesztéseket és szaktanácsadást vállalunk.

Könyvkiadás

Főtevékenységünk mellett jelentős szerepet kapott a kiadói tevékenység, ezen belül elsősorban a művészeti albumok kiadása.
Főprofilunkhoz kapcsolódva tananyagok vagy más tematikájú könyvek, kiadványok tervezését, szerkesztését és kiadását is vállaljuk.

Kérjük, lapozzon és tekintse meg részletes kínálatunkat!

Budapest, 2017. 11. 15.
Dr. Zentai Gabriella
ügyvezető
távoktatási szakértő