A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Pedagógia Tanszékének nyugalmazott docense.
Oktatói tevékenységét 1978-ban kezdte, 1986-tól tanszékvezető-helyettesként, 1990-től tanszékvezetőként tervezte, szervezte és irányította mind a nappali, mind a levelező hallgatók felkészítésével összefüggő pedagógiai feladatokat, összeállította és tanította a „tanári mesterség” elnevezésű tananyagblokk ismeretanyagát, koordinálta a tanszéki tudományos tevékenységet. Fő tantárgyai az Oktatáselmélet és a Logika voltak.

Pedagógia szakos tanári diplomáját a JATE-n szerezte, majd az 1985-ben elkezdett, és 1991-ben befejezett saját távoktatási kísérlete alapján készített doktori disszertációját védte meg az ELTE BTK-n (1993).
1996-ban PhD fokozatot szerzett doktori fokozatának átminősítésével (ELTE Doktori Tanácsa).
34 éves egyetemi oktatói és kutatói gyakorlattal rendelkezik, a távoktatásban 27 éves fejlesztői és konzulensi tapasztalata van.

2005-től nyugdíjas, óraadóként továbbra is szerepet vállal a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola munkájában, mint témavezető. Távoktatási szakértőként és az Országos Szakértői Névjegyzék tagjaként foglalkoztatja mind az MTA, mind az Oktatási Hivatal.

A TÁVOK Bt-nek 7 éve külső munkatársa. Lektorként és tanácsadóként működött közre a „Távoktatási rendszerek tervezése, távoktató kurzusok és tananyagok fejlesztése, tananyagok írása” c. kurzus fejlesztésében.

Fontosabb publikációit itt megtekintheti.