A „2 ÉVES KORTÓL AZ ÓVODÁBAN” című, új, egyéni tanulással kombinált 60 órás pedagógus továbbképzésünk módszertani fejlesztését egy teljesen új képzési forma megalkotásával Dr Zentai Gabriella közoktatási szakértőnek köszönhetjük.

Korábbi képzési gyakorlatunkkal ellentétben azt a tanfolyamot nem egy adott helyszínre szándékoztunk meghirdetni, ahová a résztvevőknek kötött időpontokban kisebb-nagyobb távolságról kellene beutazniuk, hanem az ország egész területére egyszerre. A továbbképzés jellegénél fogva nemcsak, hogy gyakorlatorientált, hanem 36 órányi kötelező intézményi gyakorlatot követel meg, melyet a hallgatók a lakóhelyükhöz legközelebbi, fogadásukra kész bölcsődében tölthetnek le.
Az ezt megalapozó elméleti tudásukat pedig kb. 24 tanórányi önálló tanulással szerezhetik meg.
Ebből 4x 2 órai előadást előre felvett anyagból DVD-n nézhetnek meg, a többi időben a kijelölt szakirodalomból, tankönyvből tanulnak.
Dr Zentai Gabriella érdeme az új tanulási forma megalkotása, mely ötvözi a távoktatást a helyszínen megszerezhető gyakorlati ismeretekkel.

Ő javasolta az újszerű szervezési formát is, melyben a hallgatókat tanulmányi vezető és szakmai konzulens segíti, és a kapcsolat döntő része a kor szavának megfelelően elektronikus úton zajlik majd.
Ő készítette el számunkra a résztvevői és a konzulensi útmutató füzeteket, továbbá a tanulási ütemtervet tartalmazó ismertetőt is.

Két hónapig lépésről lépésre követte és biztatva korrigálta a formálódó, majd megszülető továbbképzési anyagot, hasznos tanácsai nélkül csak sok bukdácsolás után tudtuk volna elérni az akkreditációs elvárások szintjét.

Mindvégig szakszerű, ugyanakkor személyes és kedves stílusban folyt együttműködésünk, melyet nagyon köszönünk neki!

A Főnix-Füred Bt csapata nevében Szalai Katalin továbbképzési vezető