Összefoglaló vélemény
a TÁVOK Oktató és Humán Szolgáltató Bt.
Távoktatási rendszerek tervezése, távoktató kurzusok és tananyagok fejlesztése,
távoktató tananyagok írása című akkreditált távoktató programról


A programot minden tekintetben átgondolt rendszernek tartom, ahol az elmélet és a gyakorlat pontos egységben épül egymásra, hathatósan segítve ezzel a résztvevők szakmai felkészülését, előrehaladását. Az elméleti tananyagot saját fejlesztésű és kiadású, logikusan felépített, életszerű példákat bemutató, világos szövegezésű tankönyvek közvetítik, amelyek átfogó jellegüket tekintve témától függetlenül segítenek kialakítani a résztvevők képességét távoktatási rendszerek tervezésére és tananyagok fejlesztésére. Maga a tananyag követendő példaként is szolgálhat a különböző tematikájú távoktató tananyagok felépítéséhez, tervezéséhez.

A programba való bekapcsolódás minden tekintetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az időben rendelkezésre bocsátott felnőttképzési szerződés világosan szabályozta a részvétel feltételeit, amelyet a képző Bt. maradéktalanul betartott.

Különösen hatékonynak tartom az ügyvezetőtől, dr. Zentai Gabriellától kapott érdemi konzulensi segítséget, amely motiváló jellegével amellett, hogy meghagyta a szerzői önállóságot, valamennyi vonatkozásában nagymértékben segítette a tananyag felépítését.

A program összeállítása körültekintő, életszerű; a legapróbb részletre is kitér, a várható sikerek mellett felhívja a figyelmet a várható nehézségekre, az esetleges gátló tényezőkre is, ezek leküzdéséhez jól használható tanácsokkal szolgál. Legnagyobb erényének azonban azt tartom, hogy mindvégig a résztvevőt állítja a középpontba, az ő szemszögéből igyekszik megkeresni a számára leghatékonyabb oktatási módszereket és formákat.

A program működése az esetleges kétkedőket is meggyőzi a távoktatás korszerű, kreatív és hatékony jellegéről.

A programban való részvételem eredményének tekintem a Helyesírásikészség-fejlesztés című távoktatásos pedagógus-továbbképző program létrejöttét, amely jelenleg is hatékonyan működik, s amelyről az azon részt vevő pedagógusok a tanfolyam végén kitöltött minőségbiztosítási lapokon rendkívül kedvezően nyilatkoznak.

Zsámbék, 2012. október 3.

Dr. Gasparics Gyula
főiskolai tanár