Összefoglaló vélemény
a TÁVOK Oktató és Humán Szolgáltató Bt.
Távoktatási rendszerek tervezése, távoktató kurzusok és tananyagok fejlesztése,
távoktató tananyagok írása című akkreditált távoktató programról


A távoktatás néhány tapasztalata a Nyíregyházi Főiskola

Pszichológia Tanszékén

Napjaink általános felsőoktatási problémája az intézmények személyi és infrastrukturális feltételeinek viszonylagos állandósága, ugyanakkor folyamatos hallgatói létszámnövekedés mellett kell biztosítani, sőt növelni a felsőfokú képzés színvonalát. Ma már nyilvánvaló, hogy jó kimeneti mutatókat csak folyamatosan megújított, kellő hatékonyságú és piacképes képzési formákkal lehet elérni. Az elsajátítandó tudásanyagot pedig egyre inkább versenyképes oktatási szolgáltatásként kell hallgatóink számára elérhetővé tenni. Ez a helyzet főiskolánkat is új utak keresésére indította. A 2001. évben egy célra orientált belső továbbképzési projekt keretében 15 főiskolai oktató Zentai Gabriella távoktatási szakértő szakmai irányítása mellett ismerte meg a távoktatás elméleti alapjait, és ezzel együtt 13 tantárgy távoktatási tananyaga készült el. Közöttük A pszichológia alapjai tantárgy elektronikus távoktatási adaptációja is. Ebből a tantárgyból a levelező hallgatóink távoktatásban is felkészülhetnek. Azóta félévenként megközelítően százfős nagyságrendű csoportok tanulnak az új formában. Tapasztalataink kedvezőek. Hallgatóink többsége szívesen választja a távoktatási kurzust, amely a hagyományos levelező képzésnél eredményesebb, és minden tekintetben gazdaságosabb felkészülést kínál. A teljesítményszint sokkal egyenletesebb, szinte pontosan leképezi a pedagógiai szakirodalomból jól ismert optimális Gauss-teljesítménygörbét. Az elektronikus távoktatási formában résztvevők eredményesebb teljesítményszintjének okát a következőkben látjuk:

– az adott kurzus távoktatási anyaga az Interneten bármikor elérhető, ha kell kinyomtatható,
– egyéni ütemben, a távoktatás metodikája szerint célszerűen és folyamatosan irányítva, a legkedvezőbb egyéni időbeosztással lehet felkészülni,
– az időben arányosan elosztott visszacsatoló feladatok a teljes tananyagban folyamatos tájékozódást követelnek,
– a feladatok jellegéből adódóan a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása elkerülhetetlen,
– a kötelező irodalmak linkekben kényelmesen hozzáférhetők, azok elektronikus „kijegyzetelése” az egyéni igényekhez igazodva megtörténhet,
– a távoktatás sajátosságaiból adódóan a tananyagban célirányosabban irányított a lényegkiemelés, így nagyobb az esély a mélyebb összefüggések felismerésére,
– az e-learning tanulási módszer újszerűségénél fogva már önmagában is jelentős, ismeretszerzésre indító motivációs tényező.

Nyíregyháza, 2006. április 24.

Dr. Hadházy Jenő
főiskolai docens