A TÁVOK Bt. ügyvezetője és távoktatási szakember vagyok. A céget 2001-ben alapítottuk. Távoktatási tevékenységem röviden – addig és azóta.

Mezőgazdasági mérnöki, mezőgazdasági szaktanári és bölcsészdoktori (ELTE BTK) diplomám van. 30 évet dolgoztam az agrárfelsőoktatásban, ahol oktatói és oktatásfejlesztői tapasztalatokra tettem szert. A 80-as évek második felében érintett meg a távoktatás szele.

Először megszereztem a ma már klasszikusnak számító alapműveket eredetiben, majd meglátogattam az akkor legfejlettebb távoktatási egyetemeket Európában. A GATE Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézetében (itt 20 esztendeig dolgoztam) fejlesztettem az első kisérleti távoktató kurzust, ugyancsak a 80-as években.

1990-ben Budapesten előkészítettük és 1991-ben Prágában megalakítottuk az EDEN-t, az Európai Távoktatási Hálózatot. Ennek a szervezetnek azóta is tagja vagyok. Részt vettem nemzetközi projektekben és a szervezet nemzetközi konferenciáin előadásokat tartottam. Felvettek a szakértői névjegyzékbe is.

1993-ban, az akkor már 70 éve müködő norvég levelező, majd távoktatási intézmény, az NKS felkért, hogy alapítsam meg és vezessem magyarországi filiáléját, az EDE-Hungaryt. Ez a munka az ezredfordulóig tartott. Nehéz, de hasznos évek voltak. Fejlesztői (rendszerfejlesztés, kurzusfejlesztés, tananyagfejlesztés, tananyagírás), konzulensi és intézményvezetői tevékenységben szereztem gyakorlatot. Elvégeztem Tübingenben, a DIFF-en az európai távoktatási intézmények vezetőinek tanfolyamát is – 1994-ben.

Két ciklusban voltam tagja a MAB Távoktatási Albizottságának (1997-2003.). Itt kidolgoztam a távoktatási tagozatok akkreditációs rendszerét; részt vettem felsőoktatási intézmények távoktatási tagozatainak akkreditációs eljárásában.

A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületnek (PAT) 8 évig voltam tagja (2001-2008) távoktatási referensként, majd 2017-ig akkreditációs szakértőként segítettem az PAT munkáját.

A Tempus Közalapítvány felsőoktatási szakértője vagyok 2010 óta.

A képzők képzése.
Az elmúlt másfél évtizedben felkészítettünk a távoktatás fejlesztésére tanárokat a közoktatásban, oktatókat a felsőoktatásban és oktatási szakembereket cégeknél. (Referenciák a honlapon!)
1995-ben készült el az első távoktatás-fejlesztő kurzus a MATÁV Rt. és a Magyar Posta oktatóinak felkészítésére. 2012-ben a akkreditáltattuk a kurzus 4. változatát a pedagógus-továbbképzésben és a FAT-nál, „Távoktatási rendszerek tervezése, távoktató kurzusok és tananyagok fejlesztése, tananyagok írása” címmel. A kurzus fejlesztője, konzulense vagyok. Két társam a fejlesztésben és a konzulensi munkában: dr. Kovács András és Makkai László, a távoktatás jeles szakemberei.

A távoktatási témában megjelent fontosabb publikációimat itt megtekintheti.